สามารถสั่งซื้อได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม.

How to เพิ่มและลบบัญชีอีเมลที่แอพ Gmail และแอพ Mail  

การเพิ่มบัญชีอีเมล Gmail เข้าไปในเครื่อง iPhone มี 2 วิธีคือ 1. เพิ่มเข้าไปที่แอพ Gmail และ 2. เพิ่มเข้าไปในแอพ Mail ของ iOS  

คุณสามารถเพิ่มบัญชีอีเมลเข้าไปได้หลายบัญชีเลยค่ะ ไม่ใช่แค่บัญชีเดียว  ส่วนวิธีทำก็ง่ายมา ตามนี้เลย! 

 

การเพิ่มบัญชีอีเมลที่แอพ Gmail  

 • เปิดแอพ Gmail 
 • กดที่รูปโปรไฟล์ของคุณตรงมุมขวาบน 
 • เลือก Add another account/เพิ่มบัญชีอื่น 
 • เลือก Google แล้วจากนั้นเลือก Continue/ดำเนินการต่อ 
 • ใส่ชื่อบัญชีอีเมลของคุณให้เรียบร้อย แล้วเลือก Next/ถัดไป เท่านี้ก็เรียบร้อย 

หากต้องการลบบัญชี ให้ทำตามวิธีการเพิ่มบัญชีจนถึงขั้นที่ 2 จากนั้นทำตามนี้ 

 • เลือก Manage account on this device/จัดการบัญชีในอุปกรณ์นี้  
 • แล้วเลือกบัญชีที่ต้องการลบ โดยการเลื่อนไอคอนวงกลม  
 • เลือก Remove from this device/นำออกจากอุปกรณ์นี้
   

การเพิ่มบัญชีอีเมลที่แอพ Mail    

 • เปิด Settings/ตั้งค่า 
 • เลือก Passwords & Accounts/รหัสผ่านและบัญชี 
 • เลือก Add Account/เพิ่มบัญชี 
 • เลือก Google แล้วกดเลือก Continue/ดำเนินการต่อ เพื่อยืนยันว่าต้องการเพิ่มบัญชี  

 • กรอกข้อมูลบัญชี จากนั้นเลือก Next/ถัดไป 
 • ใส่รหัสผ่าน แล้วเลือก Next/ถัดไป 
 • เลือกฟีเจอร์ต่าง ๆ ของ Gmail ที่คุณต้องการซิงค์หรือเชื่อมต่อกับ iPhone/iPad ของคุณ  
 • กด Save/บันทึก 

หากต้องการลบบัญชี ใหทำตามวิธีการเพิ่มบัญชีจนถึงขั้นที่ 2 จากนั้นทำตามนี้ 

 • เลือกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการลบ 
 • เลือก Delete Account/ลบบัญชี 
 • ยืนยันการลบอีกครั้งด้วยการเลือก Delete from My iPhone (iPad) /ลบออกจาก iPhone (iPad) ของฉัน 

ที่มา iphonelife.com (1) และ iphonelife.com (2) 

%d bloggers like this: